Yönetim

as

GÖREV AMACI

İdari personelin mesleki gelişimlerini, işlerinde verimliliklerini ve etkinliklerini artıracak şekilde desteklemek için eğitim ve seminerler planlamak ve düzenlemek, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Eğitim ve Gelişim Departmanı ile iş birliği içinde düzenlenen eğitimlere katkıda bulunmak.

GENEL HEDEFLERİ

  • İdari personelin bilgi ve verimliliğini artırmak, Yeditepe Üniversitesi misyon ve vizyonuna uygun bilgi, deneyim ve tutum kazanmalarını sağlamaya destek olacak eğitimler tasarlamak.
  • İdari personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacağı e iletişim becerilerini güçlendirmeye destek olmak.
  • İdari personelin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, kurum kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
  • İdari personelin teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyumunu sağlamak üzere eğitim tasarımları yapmak.

 

yulearntlearnt