Öğretme

teach

GÖREV AMACI

Öğretim kadrosunun, klasik yüz yüze eğitimin tüm olanakları ve tekniklerine ek olarak, e-öğrenmenin sunduğu olanakları kullanarak gerek yüz yüze, gerek uzaktan gerekse de hibrit eğitim ve öğrenme alanlarında becerilerini ve yetkinliklerini eğitim bilimleri alanındaki çalışmaların ışığında sürekli geliştirmek ve bu yönde öğrenme yolculukları tasarlamak.

GENEL HEDEFLER

  • Düzenlenecek hibrit eğitici eğitimi programlarıyla ve uygulanacak modüler eğitimlerle öğretim üyelerinin eğitimcilik bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve güncellemek.
  • Öğretim üyelerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek, Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) sunduğu olanaklar ve kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
  • Üniversitemiz öğretim üyeleri için eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan dijital platformların kullanımına ve özelliklerine ilişkin eğitici videolar oluşturmak.
  • Üniversite eğitim ve öğretim süreçlerinde kullanılabilecek yeni teknik-yöntemler, modeller, öğrenme ortamları ve materyaller konusunda öğretim üyelerinin gelişimini sağlamak için çalıştaylar planlamak ve düzenlemek.

 

yulearntlearnt