fsd

GÖREV AMACI

Öğrenciler, mezunlar, akademik ve idari personel başta olmak üzere tüm paydaşların sosyal ve profesyonel ağ oluşturma, sürdürme ve genişletme amacına yönelik olarak becerilerini üst seviyeye taşıyacak eğitim desteğini sağlamak.

GENEL HEDEFLERİ

  • Ağ oluşturma, sürdürme ve genişletme süreçlerine ilişkin modüler eğitim ve sertifika programları organize etmek,
  • Saygın sivil toplum kuruluşlarının, ticari kuruluşların ve kamu kuruluşlarının ağ oluşumuna yönelik bakış açılarına ilişkin tüm paydaşların farkındalığını artıracak interaktif eğitim seminerleri planlamak,
  • Profesyonel bakış açısı ile sosyal medya platformlarının ağ oluşturma amacıyla daha verimli kullanımını destekleyici eğitimler hazırlamak,
  • Alt birim tarafından ağ oluşturmaya ilişkin hayata geçirilmiş tüm faaliyetlerin paydaşların gelişimine yönelik etkilerini analiz etmek ve bu faaliyetleri geliştirmek.

 

yulearntlearnt